Daily Archive: February 23, 2017

Feb 23

Grade 7 – Test Timetable

TEST TIMETABLE  GRADE 7 – 2017   DATE LEARNING AREA TOPIC Wednesday, 8th March 2017   Afrikaans     Totaal [50 punte]     Begripstoets – 25 punte Taalleer: §  Spelling §  Tye (Verlede tyd & Toekomende tyd) §  Verbind sinne §  Voornaamwoorde §  Intensiewe vorm §  Meervoud & verkleining §  Regte vorm van die …

Continue reading »

Feb 23

Grade 6 – Test Timetable

TEST TIMETABLE  GRADE 6 – 2017   DATE LEARNING AREA TOPIC Wednesday, 8th March 2017     Afrikaans   Tyd (1uur) Totaal (50) Afdeling A: §  Lees teks en beantwoord vrae. Afdeling B: §  Taal Ø  Meervoude – pg. 79 Ø  Leestekens – pg. 83 Ø  Antonieme – pg. 82 Ø  Geslag – pg. 80 …

Continue reading »

Feb 23

Grade 5 – Test Timetable

TEST TIMETABLE  GRADE 5 – 2017   DATE LEARNING AREA TOPIC Wednesday, 8th March 2017       Afrikaans     Begripslees: (30) ·         Lees van storie ·         Lees van prosedureteks ·         Lees van gedig Taalstrukture in konteks: (20)   Woordesoorte: ·         Werkwoorde, selfstandige naamwoorde, Voornaamwoorde, voegwoorde Sinne: Sinsoorte: ·         Stelsin, vraagsin, bevelsin, Lydende en …

Continue reading »

Feb 23

Grade 4 – Test Timetable

TEST TIMETABLE GRADE 4 – 2017   DATE LEARNING AREA TOPIC Wednesday, 8th March 2017   Afrikaans §  Meervoud §  Hooftelwoorde & Rangtelwoorde §  Leestekens §  Lettergrepe §  Voorsetsel §  Alfabetiese volgorde §  Verkleining §  Verlede tyd Thursday, 9th March 2017 English §  Common nouns (pg. 4) §  Proper nouns (pg. 5) §  Singular and …

Continue reading »

Feb 23

Extra Mural Programme – 20.02.2017 – 03.03.2017

PARKRAND PRIMARY SCHOOL   EXTRA MURAL PROGRAMME: 20.02.2017 – 03.03.2017   EVENT TEACHER IN CHARGE STAFF AGE GROUP PRACTICE DAY TIME Mini Netball Coach Maryke Miss Cole, Miss Ehlers Mrs Heynike, Mrs J. Stewart U/7 U/8 Monday + Wednesday 14:00 – 15:00 Netball Coach Maryke Miss Naidoo, Miss Frates Mrs Lessing, Miss v.d. Walt Coach …

Continue reading »